• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : محمدعلی ايزدی
  • تعداد صفحه : 362
  • زبان : فارسی