• نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
  • مترجم : کیومرث پارسای
  • تعداد صفحه : 236
  • زبان : فارسی