• نویسنده : توماس مان
  • مترجم : حسن نکو روح
  • تعداد صفحه : هر دو جلد 1032
  • زبان : فارسی