• نویسنده : هارولد لمب
  • مترجم : صادق رضازاده شفق
  • تعداد صفحه : 396
  • زبان : فارسی