• نویسنده : آلبر کامو
  • مترجم : ابوالحسن نجفي
  • تعداد صفحه : 150
  • زبان : فارسی