• نویسنده : برتراند راسل
  • مترجم : س. الف. س. طاهری
  • تعداد صفحه : 161
  • زبان : فارسی