• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : خسرو سمیعی
  • زبان : فارسی