• نویسنده : اسکار وایلد
  • مترجم : هوشنگ ایرانی
  • تعداد صفحه : 87
  • زبان : فارسی