• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : پرویز داریوش
  • تعداد صفحه : 186
  • زبان : فارسی