• نویسنده : برتراند راسل
  • مترجم : منوچهر بزرگمهر
  • تعداد صفحه : 197
  • زبان : فارسی