• نویسنده : رومن گاری
  • مترجم : لیلی گلستان
  • تعداد صفحه : 112
  • زبان : فارسی