• نویسنده : امیلی برونته
  • مترجم : کامران پروانه
  • تعداد صفحه : 198
  • زبان : فارسی