• نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
  • مترجم : بهمن فرزانه
  • تعداد صفحه : 179
  • زبان : فارسی