• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : فریدون معمار
  • تعداد صفحه : 335
  • زبان : فارسی