• نویسنده : جک کانفیلد
  • مترجم : ثریا شریفی
  • تعداد صفحه : 161
  • زبان : فارسی