• نویسنده : جین آستین
  • مترجم : رضا رضایی
  • تعداد صفحه : 444
  • زبان : فارسی