• نویسنده : چارلز دیکنز
  • مترجم : ابراهیم یونسی
  • تعداد صفحه : 567
  • زبان : فارسی