• نویسنده : ویلیام فاکنر
  • مترجم : بهمن شعله ور
  • تعداد صفحه : 442
  • زبان : فارسی