• نویسنده : هربرت مارکوزه
  • مترجم : محسن ثلاثی
  • تعداد صفحه : 474
  • زبان : فارسی