• نویسنده : آلبر کامو
  • مترجم : پرویز شهدی
  • تعداد صفحه : 160
  • زبان : فارسی