• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : نوذر
  • تعداد صفحه : 170
  • زبان : فارسی