• نویسنده : فرید زکریا
  • مترجم : احمد سیدی
  • زبان : فارسی