• نویسنده : ماریو بارگاس یوسا
  • مترجم : عبدالله کوثری
  • تعداد صفحه : 913
  • زبان : فارسی