• نویسنده : فئودور داستایوسکی
  • مترجم : مهری آهی
  • تعداد صفحه : 790
  • زبان : فارسی