• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : فرید جواهر کلام
  • تعداد صفحه : 151
  • زبان : فارسی