• نویسنده : صادق چوبک
  • تعداد صفحه : 213
  • زبان : فارسی