• نویسنده : ویل دورانت
  • مترجم : انی کاظمی
  • تعداد صفحه : 494
  • زبان : فارسی