• نویسنده : فئودور داستایوفسکی
  • مترجم : صالح حسینی
  • تعداد صفحه : 600+511
  • زبان : فارسی