• نویسنده : اوریانا فالاچی
  • مترجم : بهمن فرزانه
  • تعداد صفحه : 543
  • زبان : فارسی