• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : بهزاد منتظری
  • تعداد صفحه : 267
  • زبان : فارسی