• نویسنده : آلبر کامو
  • مترجم : مهبد ایرانی طلب
  • تعداد صفحه : 306
  • زبان : فارسی