• نویسنده : هربرت مارکوزه
  • مترجم : محسن مویدی
  • تعداد صفحه : 255
  • زبان : فارسی