• نویسنده : کارلوس کاستاندا
  • مترجم : م‍ه‍ران‌ ک‍ن‍دری‌، م‍س‍ع‍ود ک‍اظم‍ی‌
  • تعداد صفحه : 299
  • زبان : فارسی