• نویسنده : رومن گاری
  • مترجم : سمیه نوروزی
  • تعداد صفحه : 107
  • زبان : فارسی