• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : جمشید اسکندانی
  • تعداد صفحه : 513
  • زبان : فارسی