• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : محمد قاضی
  • تعداد صفحه : 375
  • زبان : فارسی