• نویسنده : شاپور بختیار
  • مترجم : مهشید امیرشاهی
  • تعداد صفحه : 259
  • زبان : فارسی