• نویسنده : ری بردبری
  • مترجم : محمد هادی شاکری، مژگان دشتی
  • تعداد صفحه : 360
  • زبان : فارسی