• نویسنده : تری دیری
  • مترجم : مهرداد تویسرکانی
  • تعداد صفحه : 441
  • زبان : فارسی