• نویسنده : ژرژ سیمنون
  • مترجم : پریسا رضایی
  • تعداد صفحه : 242
  • زبان : فارسی