• نویسنده : رومن گاری
  • مترجم : منوچهر عدنانی
  • تعداد صفحه : 604
  • زبان : فارسی