• نویسنده : ژنرال ویلیام اچ . مک ریون
  • مترجم : حسین گازر
  • تعداد صفحه : 76
  • زبان : فارسی