• نویسنده : ویلیام سیدنی پورتر
  • مترجم : علی فامیان
  • تعداد صفحه : 297
  • زبان : فارسی