• نویسنده : جان اشتاین بک
  • مترجم : سیروس طاهباز
  • تعداد صفحه : 179
  • زبان : فارسی