• نویسنده : هربرت مارکوزه
  • مترجم : محمود کتابی
  • تعداد صفحه : 124
  • زبان : فارسی