• نویسنده : ویکتور هوگو
  • مترجم : اردشیر نیکیپور
  • تعداد صفحه : 524
  • زبان : فارسی