• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : مجتبی عبدالله نژاد
  • تعداد صفحه : 231
  • زبان : فارسی