• نویسنده : ویکتور هوگو
  • مترجم : شهلا انسانی، شاپور رزم آزما
  • تعداد صفحه : 386
  • زبان : فارسی