• نویسنده : اوریانا فلاچی
  • مترجم : فرشته اكبرپور
  • تعداد صفحه : ۲۳۲
  • زبان : فارسی