• نویسنده : آنتوان دو سنت اگزوپری
  • مترجم : پرویز داریوش
  • تعداد صفحه : 100
  • زبان : فارسی